Семинар " Штеди паметно"

На позв Канцеларије за младе, представници Народне банке Србије одржали су једнодневни семинар на тему финансија и банкарских услуга. На семинару је учествовало 20 младих различитог узраста.

Циљ семинара је био да се младима приближи свет финансија и банкарства, да би лакше могли да се заштите од могућих злоупотреба. Теме које су се обрађивале биле су: Студентски ктедити, штедња и куповина преко интернета. 

Share
Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3

Лајкујте нашу страницу