Омладински центар

До скоро, питања младих искључиво су виђена као ингеренција формалних државних институција, али са променама друштвених токова услед транзиције, увиђа се потреба за другачијим приступом, како би ефикасније одговорили на комплексна питања младих и на саме њихове потребе.

Канцеларија за локални економски развој општине Прибој започела је реализацију пројекта "Адаптација и опремање простора за рад Омладинског центра Прибој".

Пројекат је урадила Канцеларија за локални економски развој, укупне вредности 55.196,00 УСД, и биће финансиран од стране ЕУ и Владе Швајцарске, кроз програм ЕУ ПРОГРЕС који спроводи Канцеларија УН за пројектне услуге УНОПС, са 88,83% учешћа, док ће општина Прибој издвојити 11,17% средстава.

Општи циљ пројекта је да допринесе унапређењу институционалног оквира за афирмацију младих и њихово укључивање у изградњу цивилног друштва. Оснивање Омладинског центра логичан је наставак пројекта "Учешће младих у процесу одлучивања на локалном нивоу", у оквиру којег је 2008. године основана Канцеларија за младе у општини Прибој, за чије потребе је Канцеларија за ЛЕР урадила пројекат опремања Омладинског центра. , део средстава за опремање Омладинског центра, обезбеђен је из буџета Министарства омладине и спорта у износу од 680.578,00 динара, а који је урадила и са њим код Министарства омладине и спорта аплицирала Канцеларија за локални економски развој. Реализацијом ових пројеката, Омладински центар у Прибоју биће један од најсавременијих у Србији, а рад Канцеларије за младе на знатно вишем нивоу, са бољим условима за рад. Омладински центар помаже у реализација наше жеље да утичемо на свест младих људи везано за потребу укључивања сваког понаособ у процес промена који се дешава, као и у процес доношења одлука који обликује наше свакодневне животе. Омладински центар окупља младе људе који виде град Прибој као модеран град и улагање у грађанско друштво као улагање у будућност земље.

Дугорочни циљ Омладинског центра је да омогући младима да достигну своје потенцијале, развију своја знања, вештине и способности и да се као активни грађани укључе у развој друштва и побољшање квалитета живота на принципима поштовања људских права и основа демократије. Омладински центар Прибој ће настојати да подржи иновативна решења за тешке изазове, почевши од иницијатива са локалног нивоа које ће поставити основе грађења грађанске свести кроз све секторе друштва.

ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ ЈЕР ЗАЈЕДНО СТВАРАМО ЛЕПШУ БУДУЋНОСТ ПРИБОЈА!

РАДОВЕ НА АДАПТАЦИЈИ ПРАТИТЕ НА ОВОМ ЛИНКУ

Share
Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3

Лајкујте нашу страницу